woensdag 17 augustus 2011

Bali - Onafhankelijkheids dag

Vandaag is het 66 jaar geleden, op 17 augustus 1945, dat Indonesiƫ de onafhankelijkheid uitriep en eindelijk van die lastige Nederlanders bevrijd was. Hoewel het tot 1947 duurde dat Nederland echt de macht overdroeg.
Hier op Bali wordt de onafhankelijkheids dag niet echt uitbundig gevierd. In Denpasar is er 's morgens een herdenking bij het verzets monument, en 's avonds zijn er in de meeste steden wel uitvoeringen of pop concerten. Voor de rest geniet iedereen gewoon van zijn vrije dag. Het enige zichtbare is dat heel Bali volhangt met de rood-witte vlag, vaandels
en slingers.

De Proclamtie zoals toen uitgesproken door Soekarno;
PROKLAMASI
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 1945
Atas nama bangsa Indonesia

Proclamatie
Wij, het Indonesische volk, verklaren hierbij de onafhankelijkheid van Indonesiƫ.
Zaken die de overdracht van de macht regelen zullen worden uitgevoerd
op een goede wijze en binnen de kortst mogelijke tijd.
Jakarta, dag 17, maand 8 jaar 1945
Namens de natie Indonesiƫ

Geen opmerkingen: