woensdag 3 augustus 2011

Illegale cafe's op Bali

De Balinese Gouverneur Made Mangku Pastika kondigde gisteren aan dat er nieuwe regels worden voorbereid die het bestaan van illegale cafés verspreid over heel Bali zal regelen. Deze regels kunnen worden uitgevoerd in de vorm van plaatselijke verordeningen of volgens de algemene regelgeving. Het opstellen van deze regelgeving is zeer urgent, omdat de cafés in kwestie niet alleen over de juiste vergunningen beschikken, maar tevens plaatsen van criminaliteit en met name prostitutie zijn, met grote gevolgen voor ziektes zoals HIV en AIDS.

Een van de dingen die de lokale overheid kan doen om al die problemen te voorkomen is om strenge regelgeving te maken om deze cafés te controleren en zo nodig te sluiten. Bali kampt met een nog steeds groeiend aantal HIV besmettingen onder jongeren, vooral wegens het gebrek aan geld om voorbehoeds middelen te kopen. Ook de zogenaamde animeermeisjes in de cafés en karaoke bars, meestal jonge meisjes uit Java, hebben met 5000 rupiah, 40 cent per verkocht flesje bier, amper genoeg om het hoofd boven water te houden, zodat de keuze voor prostitutie snel gemaakt is. Meestal slapen ze ook, om geld uit te sparen, in een donker hok achter het café, met 3 of 4 meisjes samen, zonder enige vorm van privacy en sanitair. Officieel moeten meisjes 18 jaar oud zijn om in een café te werken, maar leeftijden van 15 en 16 jaar zijn geen uitzondering, vooral niet bij de illegale cafés.

Pastika verklaarde ook dat van de ongeveer 5.000 commerciële sekswerkers die nu werkzaam zijn in cafés in Bali er ruim 4000 besmet zijn met HIV/AIDS. Maar ook hier geld de algemene regel weer dat de politie alleen maar langskomt om corruptie geld op te halen in plaats van vergunningen en hygiëne te controleren.

Geen opmerkingen: