maandag 5 september 2011

Basa Bali

Het deel van de Balinese bevolking dat nog steeds het Balinees beheerst is langzaam aan het afnemen.
De schatting is dat nog slechts minder dan een miljoen mensen de taal spreekt. Het aantal Balinese sprekers is vergeleken met de totale Balinese bevolking van bijna 4 miljoen inwoners ontoereikend om de taal levend te houden in de toekomst.

Onder de jonge Balinese gezinnen zijn er weinig die gebruik maken van "Meme" of "Bapa" als de manier om te verwijzen naar moeder en vader.  De meeste Balinezen maken gebruik van de Indonesische taal zoals die op de scholen geleerd wordt. Dus is het dan Ibu en Bapak. Hoewel je zelfs nog wel de woorden Mama en Papa, of Mami en Papi hoort.

De Balinese overheids instantie die belast is met het toezicht op culturele aangelegenheden is bezorgd dat de Balinese taal op een dag zal verdwijnen als niet meer de moedertaal gesproken wordt. Op de scholen wordt alleen de Indonesische taal geleerd, zodat kinderen alleen maar thuis de Balinese taal kunnen aanleren. Het typische Balinese schrift is al bijna helemaal verdwenen. Alleen priesters en het oudere deel van de bevolking kan dit schrift nog lezen en schrijven.
Er zijn plannen om in de toekomst de Balinese taal te stimuleren in de werkomgeving en in de onderwijs instellingen.
In oktober is er een Balinees taal congres. Hier zal dan eenmaal per vijf jaar de kwesties besproken worden die verband houden met Balinese en andere provinciale talen. Ik heb mezelf ook al wat Balinees aangeleerd:
Sing Ngelah Pipis.. ik heb geen geld. Soms wel handig..

Geen opmerkingen: