dinsdag 3 mei 2016

Water crisis in Bali?

Bali heeft een acuut tekort aan zoet water ​​de komende tien jaar als zowel de waterkwaliteit en waterkwantiteit in ernstige mate achteruitgaan. De ernstige toestand van Bali's watercrisis komt uit berekeningen van de 462 rivieren op Bali, waarvan er nu 300 "kurkdroog" zijn. De 22 grote rivieren die door meer dan één regentschap van het eiland stromen staan ook onder hoge druk. Gedurende het lange droge seizoen daalt de doorstroming sterk op de rivieren en de bergmeren die de laaglanden voeden met water zijn kritisch ondiep geworden als gevolg van zware sedimentatie. Experts leggen de schuld bij ontbossing als een bijdrage tot watertekorten in rivieren en meren. En omdat hotelgasten gemiddeld 500 liter vers water nodig hebben voor elke dag van hun verblijf is een moratorium op nieuwe hotels nodig tezamen met extra maatregelen, zoals het opvangen van regenwater en andere water beherende maatregelen om een nog meer drastisch tekort aan water in het komende decennium tegen te gaan. Om de overexploitatie van grondwater te verminderen is een hogere belasting van het grondwater nodig voor waterbron gebruikers. Een masterplan voor de ontwikkeling van waterbesparing die strikt opgevolgd moet worden is topprioriteit. Dit plan moet ook de transformatie voorkomen van bosgebieden in landbouwgrond die weer leidt tot sedimentatie van rivieren en meren. Met uitzondering van het regentschap Bangli, hebben alle regentschappen een groot tekort aan water dat, als er niets aan gedaan wordt, uiteindelijk het hele eiland verdroogd met alle gevolgen van dien.

Geen opmerkingen: