woensdag 5 oktober 2016

Bali's water crisis, het antwoord

De deelstaatregering van Bali wil 12.000 biopori gaten creëren over het eiland Bali voor het einde van 2016. Een biopori gat, een milieu-innovatie uitgevonden in Bogor, West-Java, is een cilindervormig gat in de aarde ontworpen om het vermogen van de bodem drastisch te verbeteren om water op te nemen en om de verarmd grondwater reserves aan te vullen. Een uitvinding gemaakt op het Bogor Instituut voor Landbouw, introduceerde het concept van de verticale gaten gevuld met organisch afval die compost maken en fungeren als kanalen om water te retourneren aan het verarmde grondwater. Biopore gaten blijken overstromingen te voorkomen, verhogen de wateropname snelheid van de bodem, geven minder broeikasgassen (CO2 en methaan) en verbeteren de bodemvruchtbaarheid. Het hoofd van de Provinciale Environmental Agency (BLH-Bali) zegt dat 7000 Biopore gaten zijn gemaakt tot nu toe in 2016, met een extra 5.000 gaten voor de voltooiing voor het eind van het jaar. Aan alle scholen en overheidsinstellingen wordt gevraagt om Biopore gaten op scholen, dorpen en op elk kantoor van de overheid te installeren. Biopore gaten worden gezien als een mogelijk middel om Bali's watercrisis tegen te gaan. Naast het helpen om grondwater voorraden op te bouwen, zijn Biopore gaten ook een belangrijke bron als compost voor verarmde grond. Een ander essentieel middel voor het behoud van het grondwater is door te zorgen voor voldoende groene ruimtes ​​voor de opname van regenwater. De huidige bestemmingsplan wetten vereisen dat hotels, residentiële gebouwen en andere bouwprojecten 40% van hun areaal moeten behouden in de vorm van open tuinen om het behoud van het grondwater te bevorderen.

Geen opmerkingen: